Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

04 września 2023

II miejsce w Polsce i nagroda 4000 zł za konkurs
"Inwestycje ekologiczne w ROD"

 1 września 2023 r. odbyły się Krajowe Dni Działkowca w Warszawie na których zarząd ROD Makrum reprezentowali prezes Agnieszka Chudzińska i v-ce prezes Marcin Gąbka. W konkursie krajowym "Inwestycje ekologiczne w ROD", do którego przystąpiliśmy w lipcu, zdobyliśmy I miejsce w Okręgu Bydgoskim (na 200 ROD) oraz II miejsce w Polsce (na ponad 4500 ogrodów) w kategorii "Inwestycje poprawiające jakość powietrza i ograniczające hałas". Nagrodą był czek na 4000 zł dla ogrodu, pamiątkowy puchar oraz dyplom. Zdobyte pieniądze przeznaczone zostaną na zakup nowych stołów i krzeseł do świetlicy.

      Z Okręgu Bydgoskiego, poza ROD Makrum wyróżniony został tylko jeden ogród - ROD Solinka z Inowrocławia w konkursie "Najlepszy ROD w 2023 r." zajmując IV miejsce. Dla przypomnienia ROD Makrum w 2022 r. w tym konkursie zdobył III miejsce.

     Okręg Bydgoski reprezentowała prezes Barbara Kokot, v-ce prezes Lech Studziński, instruktorka ds. ogrodnictwa OZ PZD Agnieszka Bartkowska oraz Marianna Grabarczyk.

   

   

  

http://pzd.pl/artykuly/27805/188/Krajowe-Dni-Dzialkowca-2023.html

http://pzd.pl/artykuly/27806/63/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-5-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-konkursu-krajowego-Inwestycje-ekologiczne-w-ROD.html

Dokumentacja do konkursu krajowego "Inwestycje ekologiczne w ROD" do pobrania tutaj