qqq

Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

Rodzinny Ogród Działkowy

ROD MAKRUM

ul. Inwalidów 19

85-727 Bydgoszcz

email: biuro@rodmakrum.pl

Prezes ROD MAKRUM - Agnieszka Chudzińska: 737 313 236

Wiceprezes ROD MAKRUM (umowy przeniesienia praw do działki) - Marcin Gąbka: 502 235 793

NIP: 554-23-54-257

Nr konta bankowego 80 8142 0007 0000 2235 2000 0003