Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

25 kwietnia 2023

22 kwietnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze

     Z powodu frekwencji nie przekraczającej 50%, zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 11:30.

     Przedstawiona została dokładnie działalność zarządu pod względem merytorycznym oraz finansowym.

     Wiele uwagi poświęcone było na przedstawienie działkowcom niesamowitej kwoty uzyskanej z zewnętrznego finansowania, jakie udało się uzyskać w 2022 r., tj:

 

     Komisja rewizyjna odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli zarządu oraz udzieliła absolutorium.

     Uchwalono nowe opłaty ogrodowe za 2023 r. Opłaty te należy wpłacać do 30 czerwca 2023 r. Dokładne kwoty każdego z działkowców znajdują się na stronie w zakładce "Opłaty" oraz w gablocie przy biurze zarządu.

     Omówiony został plan pracy na 2023 r. Do głównych zadań należeć będzie dokończenie prac związanych z remontem świetlicy oraz utwardzenie parkingu przy placu zabaw wraz z budową wiaty na śmieci.

     Walne Zebranie zatwierdziło także dokoptowanego członka zarządu - Piotra Gwizdal.

     W imieniu Prezes Okręgu Bydgoskiego PZD, podziękowania za całokształt działalności i niesamowity rozwój ogrodu oraz aktywność złożyła Pani Halina Jankowska z Okręgowej Komisji Rewizyjnej dla Prezes ROD Pani Agnieszki Chudzińskiej oraz v-ce prezesa Pana Marcina Gąbki.

     Szczegółowy przebieg zebrania do pobrania TUTAJ.