Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

28 marca 2020

Zmiana operatora wywozu odpadów komunalnych

Od 1 kwietnia 2020r. następuje zmiana operatora wywozu odpadów z Remondis na Komunalnik.

Firma Remondis sukcesywnie zabiera swoje pojemniki a Komunalnik dostarcza nowe.

Prosimy o wstrzymanie się z wyrzucaniem odpadów, jeśli jeszcze nie dostarczono danego rodzaju pojemnika.