Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

14 lutego 2024

Zapraszamy na szkolenia dla działkowców organizowane 
przez Okręg PZD w Bydgoszczy

 
     W związku z Uchwałą nr 309/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD  informujemy,  że następny cykl szkoleń (w nowej formule) odbędzie się w marcu 2024 r.
     Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z PZD oraz pracowników naukowych Politechniki Bydgoskiej. 
Skierowane są zarówno do nowych działkowców jak i wieloletnich, pragnących odświeżyć swoją wiedzę oraz poznać nowoczesne kierunki rozwoju ogrodnictwa. Jest mnóstwo rzeczowej, specjalistycznej wiedzy która napewno przyda się każdemu działkowcowi, tym bardziej że są one całkowicie bezpłatne.
     Pełne szkolenie  dla działkowców będzie obejmowało 8 godz. tzn. 2 spotkania po 2,5 godziny i 1 spotkanie - 3 godziny. 
     Zaświadczenia o odbytym szkoleniu będą wydawane po 25 marca - po trzecim spotkaniu.
 
Szkolenia odbywają się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPiW)
lub w Okręgu PZD w Bydgoszczy.
 
 
Zakres podstawowy pełnego szkolenia  będzie obejmował następujące tematy: 
1. Prawo PZD, etyka i dobre obyczaje w ROD.
2. Zagospodarowanie i modernizacja działek oraz uprawa działki w myśl "Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin."
3. Wprowadzenie do ekologicznej uprawy warzyw, ziół, roślin sadowniczych i ozdobnych z uwzględnieniem Programów PZD takich jak: "Otwarty program klimatyczny" oraz Bioróżnorodność na działkach w ROD".
 
Terminy szkoleń
  

Zapisy i informacje na temat szkoleń pod numerem telefonu (52) 322 90 91

e-mail: ogrodnictwo@pzd.bydgoszcz.pl

Dyrektor Biura Okręgu

Agnieszka Bartkowska