Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

22 kwietnia 2022

Zapraszamy do pomocy w sprzątaniu świetlicy:
Wtorek - 26 kwietnia 2022 r. od godz. 16.00