Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

03 sierpnia 2020

Zakaz parkowania w okolicach placu zabaw

     Działkowcy! Proszę nie zastawiać samochodami okolic placu zabaw. Kolejny raz śmieciarka nie mogła dojechać przez zastawiony samochód. Wjazd możliwy jest tylko na czas załadunku lub wyładunku towaru a parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach - parking przy bramie nr 2 i 4. Zwracajmy uwagę także parkującym sąsiadom. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać będzie wzywana straż miejska i laweta na koszt parkującego.