Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

12 czerwca 2023

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach PZD. 
Dla laureatów wiele nagród!

1. Konkurs krajowy: Najlepszy ROD 2023 roku

     Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu, zapewniającymi działkowcom i ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD.

http://pzd.pl/artykuly/27430/114/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-5-kwietnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-dla-ROD-pn-Najlepszy-ROD-2023-roku.html

 

2. Konkurs krajowy: Najpiękniejsza Działka Roku 2023

     Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców.

http://pzd.pl/artykuly/27429/114/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-5-kwietnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Najpiekniejsza-Dzialka-Roku-2023.html

 

3. Konkurs krajowy: Warzywnik Roku 2023

     Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.  Celem konkursu jest promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych warzyw, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki w ROD. Ponadto konkurs ma zaprezentować zaangażowanie i pracę działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, wdrażają programy PZD, a także w praktyce wykorzystują informacje zawarte w broszurach i wydawnictwach związkowych. 

http://pzd.pl/artykuly/27428/114/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-5-kwietnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Warzywnik-Roku-2023.html

 

4. Konkurs krajowy: Owoce z mojej działki 2023

     Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych owoców, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki w ROD. Konkurs ma pokazać jakie plony są możliwe do osiągnięcia na działce w ROD, co może stanowić motywację do upraw sadowniczych i dobry wzór do naśladowania. Ponadto konkurs ma zaprezentować zaangażowanie i pracę działkowców.

http://pzd.pl/artykuly/27427/114/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-5-kwietnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Owoce-z-mojej-dzialki-2023.html

 

5. Konkurs okręgowy PZD w Bydgoszczy: Najpiękniejsza działka 2023

     Konkurs przeznaczony jest dla działkowców Okręgu bydgoskiego, posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców.

     https://www.bydgoszcz.pzd.pl/aktualnosci/strona/ogloszenie-konkursy-okregowe-pzd.html

 

6. Konkurs okręgowy PZD w Bydgoszczy: Nasza RODzinna działka 2023

          Konkurs skierowany jest do rodzin działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) zrzeszonych w Okręgu bydgoskim Polskiego Związku Działkowców.

     Celem konkursu jest promowanie ROD jako dobrych miejsc do realizowania pasji ogrodniczych, miłych spotkań towarzyskich, spędzania bezpiecznych, rodzinnych wakacji oraz popularyzacja nowoczesnego użytkowania i zagospodarowania działek ROD na miarę współczesnych rodzin.

Konkurs trwa do 21 sierpnia 2023 roku.

Na laureatów czekają nagrody!

 https://www.bydgoszcz.pzd.pl/aktualnosci/strona/ogloszenie-konkursy-okregowe-pzd.html