Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

06 listopada 2019

Zabezpieczenie instalacji wodnej przed mrozami

Informujemy, że zostały zamknięte zawory wody na terenie ogrodu. Jednocześnie przypominamy, aby każdy działkowiec zadbał o zabezpieczenie przed mrozami: liczników i instalacji wodnej na swojej działce. Właściwe zabezpieczenie uchroni nas przez awariami instalacji na wiosnę i zbędnymi ubytkami wody podczas włączania w nowym sezonie.