Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

21 grudnia 2023

Wykonanie peronów i wiat przystankowych 
na ul. Inwalidów wchodzi do realizacji

    Informujemy, że po ogłoszeniu wyników głosowania jakie odbywało się w dniach 15.11.2023 r. do 15.12.2023 r. w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim zdobyliśmy 544 głosy i z 1 miejsca projekt przeszedł do realizacji. To kolejne środki zewnętrzne zdobyte przez Zarząd ROD Makrum. Tym razem jest to 145 150 zł w pełni finansowanych z budżetu miasta Bydgoszczy.

     Sukces jest tym większy, że to nasza największa zdobyta do tej pory ilość głosów. Jeden z wnioskodawców projektów wystąpił o całość środków przeznaczonych na Osiedle Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek, więc nasza wygrana była możliwa jedynie z 1 miejsca. Nasza wzmożona praca nad zdobywaniem jakże cennych podpisów dała efekty - ponad 150 więcej zdobytych głosów niż rok wcześniej i ponad pięć razy więcej głosów od drugiego projektu.

         Niestety, ale złożony projekt na kontunuację remontu ulicy do bramy nr 4             i złożony na pełną kwotę przeznaczoną na osiedle czyli 290 000 zł został odrzucony w weryfikacji. Po złożonym odwołaniu - negatywna weryfikacja została podtrzymana. Aby nie stracić roku inwestycyjnego, rozszerzony został projekt dotyczący wiat przystankowych - z jednego przystanku przy ROD MAKRUM do wszystkich na ul. Inwalidów. Napewno wielu osób skorzysta z ich budowy, nie tylko naszych działkowców.

     Przypomnijmy, że to już czwarta nasza wygrana: po utwardzonym parkingu przy bramie nr 4 za 94000 zł, lampami oświetlającymi drogę dojazdową do bramy nr 4 za 81468 zł, wyrównanie ulicy za 86839 zł, teraz przyszła kolej na zadaszone wiaty na wszystkich przystankach autobusowych na ul. Inwalidów za 145 150 zł.

     Dziękujemy bardzo za Waszą aktywność. Wspólnymi siłami możemy zrealizować wiele projektów w upiększaniu zarówno naszego ogrodu jak i terenu wokół.

Więcej informacji:

- Artykuł na Metropolii: https://metropoliabydgoska.pl/bbo-2023-wyniki/

- Artykuł na stronie BBO: https://www.bdgbo.pl/2023/12/blisko-100-tysiecy-gosow-na-bbo.html

- Wyniki wszystkich projektów do pobrania tutaj