Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

04 października 2019

Wstępny raport z konsultacji
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy

W czwartek, 3 października opublikowano wstępny raport z dwumiesięcznych badań. Konsultacje dotyczące aktualizacji strategicznego dokumentu planistycznego trwały od 3 czerwca do 31 lipca. Z raportu wynika, że najczęściej poruszanym zagadnieniem była zmiana funkcji istniejących ogrodów działkowych zaproponowana w projekcie Studium – poruszyła je ponad połowa ankietowanych (z czego zdecydowana większość dotyczyła ROD zlokalizowanych w okolicy ul. Inwalidów).

Dziękujemy wszystkim działkowcom za zaangażowanie i złożenie podpisu. Widać, że stanowimy zgraną, dużą grupę społeczną.

Więcej możemy przeczytać na Metropoliabydgoska.pl