Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

25 maja 2023

Wizyta monitorująca z okręgu bydgoskiego PZD

22 maja 2023 r. o godz. 16.00 w ROD Makrum odbyła się wizyta monitorująca projekt unijny z Okręgu bydgoskiego PZD. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Okręgu Pani Barbara Kokot, instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD Pani Agnieszka Bartkowska oraz inspektor ds. inwestycji OZ PZD Pani Paulina Sikora. Głownym tematem spotkania było sprawdzenie zaawansowania projektu, zgodności z dokumentacją, poprawności przeprowadzonych procedur udzielania zamówień, wywiązania się z obowiązków informacyjnych, poprawności rozliczeń finansowych oraz prowadzenia dokumentacji a także sprawdzenie podejmowanych działań o zachowanie trwałości projektu przez 5 lat.

     Projekt jak i realizacja zostały pozytywnie i wysoko ocenione. Podkreślono wielki wkład pracy i zaangażowania w  napisanie wniosku, jego realizację oraz sporządzenie wszystkich sprawozdań finansowych i merytorycznych.

     Na koniec przedstwione zostały nam sugestie oraz profesjonalne doradztwo w sprawie opieki nad nasadzeniami, tak aby jak najlepiej się rozwijały.