Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

25 marca 2020

Walne Zebranie odwołane!

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w kraju, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ograniczeniu do minimum zgromadzeń, Walne Zebranie sprawozdawcze oraz terminy zapoznania się z dokumentami, przełożonę są na czas nieokreślony.

O terminie Zebrania zawiadomimy w późniejszym czasie.