Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

20 marca 2024

W sobotę , 06.04.2023 o godzinie 11.00
planowane jest otwarcie wody na terenie naszego ogrodu.