Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

15 marca 2022

W sobotę , 02.04.2022 o godzinie 11.00
otwieramy wodę na terenie naszego ogrodu.