Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

25 lutego 2022

UWAGA!!!
Użytkownicy bramy nr 1

Przypominamy o każdorazowym zamykaniu bramy. Jeżeli brama będzie nadal przez Państwa nie zamykana na klucz, jak do tej pory, Zarząd podejmie kolejne kroki.

BRAMA ZOSTANIE TRWALE ZAMKNIĘTA!

O bezpieczeństwo naszych działek musimy dbać wszyscy i zabezpieczać nasz teren, aby osoby niepożądane nie mogły wchodzić.