Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

07 kwietnia 2022

Sprawdzanie oraz plombowanie wodomierzy oraz liczników elektrycznych: 9 kwietnia - 7 maja 2022 r.