Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

06 kwietnia 2023

Sprawdzanie oraz plombowanie wodomierzy oraz liczników elektrycznych: 15 kwietnia - 6 maja 2023 r.