Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

08 kwietnia 2024

Sprawdzanie oraz plombowanie wodomierzy oraz liczników elektrycznych: 13-27 kwietnia 2024 r.