Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

29 sierpnia 2023

Spotkanie robocze ws. terenu dzierżawionego od Miasta

      W sobotę 26 sierpnia odbyło się spotkanie robocze w sprawie działek dzierżawionych od miasta. Pani Maria Gawinecka - inspektor ds. gruntów z Okręgu PZD w Bydgoszczy przyjechała aby osobiście zapoznać się ze sprawą i wynikającymi problemami.
     Zarząd ROD Makrum wraz z zainteresowanymi działkowcami cały czas stara się o przejęcie tych gruntów. Do tej pory odbyło się wiele spotkań z Okręgiem PZD, Wydziałem Mienia i Geodezji oraz z przedstawicielami Rady Miasta Bydgoszczy.