Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

07 kwietnia 2021

Przypominamy o planowanym otwarciu wody dnia 10 kwietnia 2021r

Szanowni Państwo,

W dniu 10.04.2021 planujemy otworzyć zawory z wodą na terenie naszego ogrodu.    Planowane puszczenie wody jest na godzinę 11tą.

   Uwzględniając rygory pandemiczne prosimy o zachowanie ostrożności
w kontaktach między działkowcami. Pozostanie na swojej działce i nie chodzenie bez uzasadnionej potrzeby po alejkach. Zabezpieczenie zaworów na swojej działce i współpracę z nami w informowaniu, czy nie ma wycieków. Pomiędzy działkami będą jedynie przemieszczały się osoby przez nas upoważnione i będą sprawdzać czy na każdej z działek nie ma wycieków wody.

   W pierwszym kroku wodę puścimy małym ciśnieniem, aby upewnić się, że nie ma awarii i wycieków. Jeżeli po naszej weryfikacji wszystko będzie w porządku, wodę puścimy z pełną mocą.

   Jeżeli pojawi się awaria, której nie będziemy w stanie usunąć np. z powodu nieobecności działkowca, będziemy zmuszeni zamknąć zawory i skontaktować się z właścicielem danej działki.

   Osoby chętne do pomocy prosimy, aby zgłosiły się do nas w sobotę o godzinie 10:00 przy świetlicy. W bezpiecznej dla każdego z nas odległości uzgodnimy szczegóły i zakres działania dla każdej z osób. Z góry dziękujemy osobom chętnym, za wsparcie w tej niełatwej dla nas sytuacji.

   Na zakończenie naszej wspólnej pracy – zapraszamy naszych ochotników na mały poczęstunek w ramach podziękowania za zaangażowanie i pomoc.