Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

06 listopada 2020

Przycięcie żywopłotu przy ul. Inwalidów

     Informujemy, że prace związane z przycięciem żywopłotu i innych krzewów do strony ul. Inwalidów zostały zakończone, a teren został uporządkowany.