Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

08 lipca 2021

PROTEST w sprawie projektu zmiany przeznaczenia terenów przy ul. Inwalidów

Druki do pobrania i wydrukowania znajdują się tutaj.

Podpisać się może każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który ukończył 18 lat.

Wypełnione druki dostarczyć pani Hannie lub przynieść do biura zarządu.