Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

25 marca 2022

Prosimy o wstrzymanie się z wyrzucaniem odpadów bio

     Uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z wyrzucaniem odpadów bio. Na marzec zostały zaplanowane 2 pojemniki 5m3 tak jak w ubiegłym roku, jednak ze względu na ładną pogodę szybko się zapełniły. 1 kwietnia będzie podstawiony już duży kontener 10m3 i wywożony co tydzień. Wytrzymajmy jeszcze te kilka dni.

     Przypominamy także, że odpady bio nie mogą być wyrzucane w plastikowych workach. Jedyne dopuszczone worki to brązowe biodegradowalne.

     Także w przypadku kontenerów na odpady zmieszane, papier, szkło i plastik - jeśli są zapełnione, wstrzymajmy się z wyrzuceniem na kilka dni i nie zostawiajmy śmieci obok na ziemii. Nie róbmy bałaganu.

     W przypadku odpadów wielkogabarytowych - jest CAŁKOWITY ZAKAZ wyrzucania ich gdy nie ma podstawionego kontenera. Gabaryty będą wywożone od kwietnia do października, jeden raz w miesiącu i każdorazowo będą o tym terminie informacje.

     Przestrzeganie tego przez WSZYSTKICH uchroni nas przed bałaganem oraz przed większymi kosztami wywozu. Zwracajmy także uwagę na innych działkowców nie przestrzegających powyższego regulaminu - dbajmy o nasze wspólne dobro oraz pieniądze które mogą być lepiej spożytkowane niż na wywóz dodatkowych śmieci.