Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

03 marca 2020

Prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy