Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

16 grudnia 2022

Pozytywne zmiany w studium przegłosowane przez radnych

     Bydgoszcz ma nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które zostało zatwierdzone przez Radnych Miasta Bydgoszczy.

     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to strategiczny dokument planistyczny. Określa on nie tylko funkcje danych obszarów Bydgoszczy, ale również to, jak ma wyglądać infrastruktura techniczna, drogowa czy kolejowa. Studium nie stanowi prawa miejscowego – obejmuje ono całość miasta i ma charakter ogólny, ale każdy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z jego zapisami.

     Największą zmianą dotyczącą naszego ogrodu ROD MAKRUM jest zmiana zapisu terenu na którym się znajdujemy z rezerwy przeznaczonej na mieszkaniówkę na tereny ZR - rekreacji i sportu, czyli zapis o jaki postulowaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. 

     Niewątpliwie do tak wielkiego sukcesu przyczyniły się zbierane podpisy pod petycją nad zmianami tych zapisów w latach 2019 i 2021. W sumie w 2021 r. pod zmianami dotyczącymi działek przy ul. Inwalidów podpisało się ok 2500 osób, a sam ROD Makrum zebrał ich aż 1500. Wpływ na tą decyzję miało także nagłośnienie problemu w programie "Alarm" w którym wystąpił także nasz ówczesny prezes Wiesław Lossy.

     To wielkie zaangażowanie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód, poszczególnych Prezesów ROD, Zarządów i samych działkowców skupionych w okolicy ul. Inwalidów dało niebywały sukces i po kilkunastu latach nastąpiło jakże wyczekiwane naniesienie zmian w studium.

  

Rys. 1 Mapa studium dotycząca działek przy ul. Inwalidów wraz z zaznaczonym naszym ogrodem

 

Wyciąg z dokumentacji studium dotyczące ogrodów działkowych w Bydgoszczy:

 

Więcej informacji:

 - Artykuł na Metropolia.pl: https://metropoliabydgoska.pl/bydgoszcz-studium/

- Program Alarm z 2019 r. z wystąpieniem ówczesnego Prezesa Wiesława Lossy: https://vod.tvp.pl/informacje-i-publicystyka,205/alarm-odcinki,274300/odcinek-426,S01E426,287937

- Dokumentacja aktualnego Studium wraz z mapami dostępna na: https://www.mpu.bydgoszcz.pl/pub/studium/