Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

16 września 2022

Powołanie nowego członka zarządu - Pana Piotra Gwizdala z dz. nr 108

     Informujemy, że w związku z rezygnacją z funkcji skarbnika oraz członka zarządu pani Wiolety Tomaszewskiej, zarząd działając na podstawie art.40 Statutu PZD dokoptował nowego członka - pana Piotra Gwizdala z dz. nr 108, który będzie pełnił to stanowisko do najbliższego Walnego Zebrania.

     Nowym skarbnikiem został pan Jarosław Ostrowski z dz. nr 111.

     Gratulujemy i życzymy dalszej aktywnej pracy w zarządzie.