Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

16 września 2022

Powołanie komisji ds. porządku

     Informujemy, że zarząd ogrodu podjął uchwałę o powołaniu komisji ds. porządku. Komisja ta oceniła wszystkie działki, w szczególności zwracając uwagę na czystkość na alejkach oraz drożność ciągów komunikacyjnych (art. 32 ustawy o rodzinnych działkowych, § 36 ust. 1 pkt 2 regulaminu ROD; § 55 pkt 1 Regulaminu ROD§, 67 pkt 1 Regulaminu ROD). Ok 30 działkowców otrzymało pisemne upomnienia.
     Szczegóły odnośnie nieprawidłowości na działkach proszę kierować do członków komisji tj gospodarza Czesława Wieczorka 608 808 520 lub Jarosława Ostrowskiego 511 116 322.
     Pamiętajmy o należytym przycięciu trawy i krzewów także przed swoją działką, a także przycięciu gałęzi wystających na sąsiednie działki bądź alejki.