Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

22 września 2023

Posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód 
w ROD Makrum

     W dniu 19.09.2023 r., w ROD „Makrum” w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 19, odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu Bydgoszcz-Wschód. W posiedzeniu uczestniczyła Prezes Okręgu PZD oraz przedstawiciele wszystkich ogrodów zrzeszonych w kolegium.

     Obrady otworzył Przewodniczący Kolegium - Józef CHODENIONEK, który serdecznie przywitał Prezes Okręgu PZD w Bydgoszczy Panią Barbarę KOKOT oraz Prezesów Zarządów z Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

 

     Główną tematyką pierwszej części posiedzenia było przedstawienie przez V-ce Prezesa ROD „Makrum” kol. Marcina GĄBKĘ historii ogrodu, infrastruktury w jaką wyposażony jest teren, podjętych inwestycji, działań zarządu i przyszłych planów rozwoju.

 

     Następnie przedstawił podsumowanie działań kolegium oraz ważniejsze sprawy jakie zostały wykonane od ostatniego zebrania w maju takie jak:

- odpowiedź z urzędu marszałkowskiego na prośbę kolegium wysłaną w lutym 2023 r.o dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych w naszym regionie. Na piśmie poinformowano, że nie przewiduje się środków dedykowanych bezpośrednio rodzinnym ogrodom działkowym;

- czynne zbieranie podpisów na projekty złożone do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: kontynuacja utwardzenia uliczki dojazdowej do ROD „Makrum” i ROD „Flaming” oraz budowa wiaty przystankowej w stronę stacji Bydgoszcz-Bielawy na przystanku Inwalidów/ROD „Makrum”.

 

     Prezes ROD Makrum – kol. Agnieszka CHUDZIŃSKA przedstawiła inwestycje, jakie Zarząd ROD „Makrum” przeprowadził z zewnętrznych źródeł finansowania: unijnego – „Rewitalizacja placu zabaw” oraz Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego - projekty drogowe od ul. Inwalidów do bramy nr 4. Odbył się także spacer po w/w inwestycjach, aby jeszcze dokładniej zobrazować pozostałym prezesom skalę przeprowadzonych robót.

 

     Prezes Okręgu Bydgoskiego PZD – Pani Barbara KOKOT wraz z v-ce Przewodniczącym Kolegium – kol. Marcinem GĄBKĄ przedstawili procedurę odebrania prawa do działki. Opisali jakie czynności należy podjąć, jakie zgromadzić dokumenty, kiedy i w jakich terminach możliwe jest wdrożenie postępowania.

Pani Prezes Okręgu PZD Barbara KOKOT przedstawiła także zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym oraz związane z tym skutki dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych. W szczególności zwróciła uwagę aby śledzić wszelkie propozycje zmian i odpowiednio reagować.

     Przedstawiono udział Kolegium Prezesów w konkursach na szczeblu Krajowym oraz Okręgowym. Z Okręgu Bydgoskiego PZD, ROD „Makrum” zajął II miejsce w Krajowym „Konkursie Ekologicznym PZD” a ROD „Solinka” z InowrocławiaIV miejsce w Konkursie Krajowym PZD na „Najlepszy ROD 2023 roku”.

W konkursie Okręgowym PZD na „Najpiękniejszą działkę roku 2023” działka z ROD „Pod Brzozą” zajęła II miejsce a 4 działki z naszego Kolegium zdobyły wyróżnienia.

     Prezes Zarządu ROD „Pod Brzozą” – kol. Józef CHODENIONEK przedstawił działalność kulturalno-oświatową w Kolegium. Wszystkie ogrody zorganizowały „Dzień Działkowca”. Do innych zorganizowanych spotkań należały uroczystości „Dnia Dziecka” i „Dnia Seniora”. Zorganizowana została też „Majówka” w ROD „L. Wyczółkowskiego” i szkolenie Okręgowe PZD „Uprawa ogórka i pomidora” w ROD „M.C. Skłodowskiej”.

     Prezes Zarządu ROD „Flaming” – kol. Adam FLOREK zrelacjonował zużycie prądu na poszczególnych ROD, a także związany z tym limit energii elektrycznej po cenach z 2022 r. Większość ogrodów jest na granicy lub przekroczyła już dostępny limit po preferencyjnej cenie.

     Na koniec zebrania omówione zostały sposoby informowania działkowców o opłatach i zaległościach. Poruszane były sprawy związane z umieszczeniem nr działek w gablotach w świetle obowiązującego prawa dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

     Kolejne posiedzenie kolegium zaplanowano na grudzień br.

     Na tym posiedzenie zakończono.