Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

23 września 2022

Podpisanie umowy na dotację z funduszu europejskiego na kwotę 100 000 zł

     Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 21.09.2022 r. w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu została podpisana umowa o powierzenie grantu na realizację projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

     W imieniu zarządu ROD Makrum podpisali ją: pani prezes Agnieszka Chudzińska oraz pan v-ce prezes Marcin Gąbka, natomiast PZD reprezentowali: Prezes Okręgu Barbara Kokot i v-ce prezes Lech Studziński.

    

     Zarząd od początku roku przypatrywał się trwającym pracom nad tym projektem. Już w czerwcu, po kilkudziesięciogodzinnym wypełnianiu dokumentacji, niejednokrotnie do późnych godzin wieczornych a nawet nocnych, przygotowywaniu załączników, uzyskiwaniu zaświadczeń, wniosków i wszystkich potrzebnych materiałów, w pierwszym możliwym terminie udało się złożyć wniosek. 

     Kolejne tygodnie to ponowne korekty, zmiany, dostosowanie do wymaganych przepisów i konsultacje. Wiele ogrodów, które początkowo podchodziły entuzjastycznie do grantu, zrezygnowało właśnie przez bardzo rozbudowaną biurokrację i niezliczone ilości stron do przygotowania i wypełnienia. Nasza ciężka, tytaniczna praca, wielki upór, cierpliwość i sukcesywne dążenie do wcześniej wytyczonego celu przyniosły rezultaty.

     Przeszliśmy pozytywnie kryteria oceny formalnej a nastepnie oceny merytorycznej, dzięki czemu trafiliśmy na listę rankingową.

     Na początku września został ogłoszony ranking punktowy dla ogrodów jakie złożyły wniosek w I terminie. Dla Okręgu Bydgoskiego oraz Toruńsko-Włocławskiego PZD, na 395 ogrodów dotację dostały tylko 2: ROD MAKRUM z Bydgoszczy na kwotę 100 000 zł oraz ROD Solinka z Inowrocławia na kwotę 24 019 zł. 

     Z całej Polski, w pierwszym etapie dofinansowanie zdobyły 34 RODy (na ok 4500).

     Dzięki tak ogromnemu wsparciu, prace nad rewitalizacją terenu wspólnego przy świetlicy, ruszą jeszcze w tym miesiącu.

Linki do:

Lista rankingowa

Relacja z podpisania umów grantowych w ARiMR w Toruniu