Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

02 listopada 2020

Podcięcie drzewa na placu zabaw

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że dokonaliśmy korekcyjnego przycięcia drzewa przy placu zabaw. Jest ono stare i słabnie, dlatego musimy dbać o nie, aby nie spadły na nikogo łamiące się gałęzie.
Ścięte konary zostały położone na placu zabaw i w niedługim czasie zostaną przez nas uprzątnięte.