Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

26 lutego 2021

Planowane otwarcie wody w ogrodzie -
 zmiana na dzień 10 kwietnia 2021