Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

15 września 2019

Plakat z Urzędu Miasta

Plakat jaki dostaliśmy z Urzędu Miasta Bydgoszczy, po emisji programu "Alarm" nt. likwidacji ogrodów działkowych przy ul. Inwalidów.