Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

15 października 2022

Plakat informacyjny - Rewitalizacja terenu wspólnego w ROD Makrum