Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

15 kwietnia 2021

Opłaty za 2021r.

Prosimy o zaliczkowe wpłaty za działkę.