Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

02 września 2019

Ogrody działkowe w programie "Alarm"

Program "Alarm" poświęcony ogrodom działkowym, również przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy. W programie także krótkie wystąpienie prezesa ROD Makrum pana Wiesława Lossy. Odcinek dostępny na TVP VOD.