Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

07 października 2019

Oficjalna odpowiedź Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z konsultacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy

Pani Dyrektor Anna Rembowicz - Dziekciowska przekazała nam pismo, które jest wstępną odpowiedzią na złożone przez nas wnioski dotyczące terenów ROD przy ul Inwalidów.