Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

18 października 2021

Odpady wielkogabarytowe. Z przyczyn od nas niezależnych, kontener na odpady wielkogabarytowe będzie podstawiony z opóźnieniem, w dniach 22-25 pażdziernika 2021 r.