Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

05 listopada 2021

Odpady wielkogabarytowe - brak kontenera 

     Informujemy, że pomimo naszych starań o podstawienie pojemnika na odpady wielkogabarytowe w listopadzie, Urząd Miasta Bydgoszczy odmówił, powołując się na §9 ust. 2 pkt e Uchwały Nr XV/323/19 Rady Miasa Bydgoszczy
z dnia 25 września 2019r mówiący, że odbiór odpadów wielkogabarytowych na Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywa się od 15 kwietnia do 15 października.
     Harmonogram wysłany przez Pronaturę o wywozie tych odpadów w listopadzie i grudniu zawierał błąd.