Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

23 kwietnia 2021

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe można wynieść tylko i wyłącznie jeśli jest podstawiony kontener.
ZAKAZ SKŁADOWANIA NA ZIEMI!