Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

13 listopada 2020

Odpady ponadgabarytowe

Kontener na przedmioty ponadgabarytowe będzie podstawiony od dnia: 12.11.2020 do czasu napełnienia kontenera.