Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

01 grudnia 2021

Oddaję głos na projekt nr 87: Montaż lamp ulicznych przy ul. Inwalidów 19 na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek.

Szanowni Państwo

     

     Na wiosnę v-ce prezes ROD MAKRUM Marcin Gąbka, złożył do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego projekt: Montaż lamp ulicznych pomiędzy ul. Inwalidów 19 na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek. Projekt dotyczy budowy ok. 7 lamp pomiędzy ROD MAKRUM a ROD FLAMING. Szacunkowy koszt budowy to 81000 zł. Kwota ta całkowicie byłaby dofinansowana z budżetu miasta.

     W listopadzie projekt uzyskał pozytywną opinię i przeszedł do etapu głosowania przez mieszkańców.

     Pamiętajmy, że rok wcześniej w ten sposób udało się wybudować utwardzony parking przy bramie nr 4, w pełni finansowany przez Miasto Bydgoszcz.

 

 

     Jest to praktycznie jedyna możliwość na dofinansowanie z zewnątrz ogrodu ROD. Na osiedle Bydgoszcz Wschód-Siernieczek pozytywnie złożone są 4 projekty, z czego przechodzą 2 o największej liczbie głosów, więc szansa jest spora.

Głos na projekt 87 można oddać:

 • wysyłając swoje dane: imię, nazwisko, telefon lub email oraz PESEL na nasz mail biuro@rodmakrum.pl z dopiskiem Bydgoski Budżet Obywatelski
 • wysyłając swoje dane: imię, nazwisko, telefon lub email oraz PESEL
  w PW na Facebook ROD MAKRUM
  z dopiskiem Bydgoski Budżet Obywatelski
 • osobiste dostarczenie danych: imię, nazwisko, telefon lub email oraz PESEL na naszą skrzynkę pocztową umieszczoną na drzwiach biura ROD MAKRUM z dopiskiem Bydgoski Budżet Obywatelski
 • osobiście w biurze ogrodu ROD MAKRUM w dniu 4.12.2021 (sobota) oraz 11.12.2021 (sobota)
  w godzinach 11:00-15:00; będą także dostępne do pobrania gotowe ankiety do głosowania.

 

Bardzo prosimy o aktywne uczestnictwo w głosowaniu, a także o przekazanie innym działkowcom, rodzinie, znajomym, koleżankom i kolegom z pracy. KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY.

 

Zasady głosowania:

 • Uprawniona do głosowania jest osoba zamieszkała w Bydgoszczy. Osoby niepełnoletnie mogą głosować z dołączoną zgodą rodziców.
 • Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA! W sytuacji, gdy wypełni się więcej niż 1 kartę do głosowania, wszystkie oddane głosy są NIEWAŻNE.
 • Pamiętaj! Aby zagłosować potrzebny jest Twój numer PESEL oraz adres mail lub nr telefonu.
 • Głosowanie trwa w dniach 1-30 grudnia 2021 r.
 • Projekty, które uzyskają najwyższą liczbę ważnych głosów, zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2022 rok.

 

 Ankieta do pobrania

 Plakat informacyjny

Z poważaniem

Marcin Gąbka

v-ce prezes ROD MAKRUM