Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

01 grudnia 2020

Oddaję głos na projekt nr 455: Budowa utwardzonego parkingu w okolicach ul. Inwalidów 19 na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek.

Szanowni Państwo

     Na wiosnę złożyłem do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego projekt: Budowa utwardzonego parkingu w okolicach ul. Inwalidów 19 na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek. Projekt dotyczy budowy ok. 15 utwardzonych miejsc parkingowych przy bramie nr 4 na zewnątrz ogrodu ROD Makrum. Szacunkowy koszt budowy to 94000 zł. Kwota ta całkowicie byłaby dofinansowana z budżetu miasta. W listopadzie projekt uzyskał pozytywną opinię i przeszedł do etapu głosowania przez mieszkańców.

 

Jest to praktycznie jedyna możliwość na dofinansowanie z zewnątrz naszego ogrodu. Na osiedle Bydgoszcz Wschód-Siernieczek pozytywnie złożone są 4 projekty, z czego przechodzą 2 o największej liczbie głosów, więc szansa jest spora.

Głos na projekt 455 można oddać:

· osobiście poprzez stronę www.bydgoszcz.pl/bbo

· wysyłając swoje dane: imię, nazwisko, telefon lub email oraz PESEL na nasz mail biuro@rodmakrum.pl z dopiskiem Bydgoski Budżet Obywatelski

· wysyłając swoje dane: imię, nazwisko, telefon lub email oraz PESEL
w PW na Facebook ROD MAKRUM
z dopiskiem Bydgoski Budżet Obywatelski

· osobiste dostarczenie danych: imię, nazwisko, telefon lub email oraz PESEL na naszą skrzynkę pocztową umieszczoną na drzwiach biura z dopiskiem Bydgoski Budżet Obywatelski

· osobiście w biurze ogrodu w dniu 5.12.2020 (sobota) oraz 12.12.2020 (sobota) w godzinach 11:00-15:00; będą także dostępne do pobrania gotowe ankiety do głosowania.

Bardzo prosimy o aktywne uczestnictwo w głosowaniu, a także o przekazanie innym działkowcom, rodzinie, znajomym, koleżankom i kolegom z pracy. KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY.

Zasady głosowania:

  • Uprawniona do głosowania jest osoba zamieszkała w Bydgoszczy, która ukończyła 16 lat.
  • Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA! W sytuacji, gdy wypełni się więcej niż 1 kartę do głosowania, wszystkie oddane głosy są NIEWAŻNE.
  • Pamiętaj! Aby zagłosować potrzebny jest Twój numer PESEL oraz adres mail lub nr telefonu.
  • Głosowanie trwa w dniach 1-30 grudnia 2020 r.
  • Projekty, które uzyskają najwyższą liczbę ważnych głosów, zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2021 rok.

 

 Ankieta do pobrania

Z poważaniem

Marcin Gąbka

v-ce prezes ROD MAKRUM