Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

19 maja 2022

Od czerwca zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów segregowanych

Szanowni Państwo.

     Ze względu na coraz większą ilość produkowanych przez działkowców śmieci i ciągłym zaleganiu na ziemi, od czerwca zwiększamy ilość wywozów kontenerów na papier (niebieski) i plastik (żółty) z 2x/miesiąc (co 2 tygodnie) na 4x/miesiąc (wywozy cotygodniowe).

     Cały czas monitorujemy ilość wyrzucanych odpadów i staramy się dopasowywać składane w Urzędzie Miasta deklaracje w najlepszym stosunku cena/jakość. Pamiętajmy, że płacimy za każdy wywieziony kontener i każde zwiększenie ilości lub częstotliwości wywozu będzie wiązało się z dopłatą każdego z nas. Już teraz kwota za wywóz śmieci jest niemal dwukrotnie większa od kwoty przeznaczonej na inwestycje na ogrodzie w całym roku.