Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

07 kwietnia 2022

Obowiązkowe złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła na działkach ROD

 

Obowiązkowe złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła na działkach ROD

Przypominamy działkowcom o obowiązku indywidualnego składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw, z których korzystają Państwo na działce ROD w terminie do 30.06.2022r.

Zgłoszenie dotyczy także urządzeń, które są używane nawet sporadycznie kilka razy do roku, tj.: kominka, kozy, pieca na węgiel, pieca na drewno, bojlera elektrycznego, ogrzewania elektrycznego (poza przenośnymi farelkami) itp.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie deklaracji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w formie pisemnej (osobiście lub listownie) lub elektronicznie na stronie internetowej https://ceeb.gov.pl/ (wymagany jest profil zaufany lub e-dowód).

Wzór deklaracji można pobrać, wydrukować i uzupełnić:

a następnie przesłać na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15 budynek C, 85-130 Bydgoszcz

Więcej informacji: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pokój 204, tel: (52) 58 58 141

Brak zgłoszenia deklaracji we wskazanym terminie zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (nawet do
5 000zł.).