Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

08 maja 2023

Nowy parking przy placu zabaw

Informujemy, że zostały zakończone prace ziemne na nowym parkingu przy placy zabaw. Teren wraz z alejką został wyrównany. Od strony placy zabaw zamontowane zostały krawężniki ograniczające. Miejsce zostało wykorytowane, zasypane tłuczniem oraz mechanicznie utwardzone.

   

Dla działek skupionych wokół bramy nr 3 i wjeżdżających na teren ogrodu przypominamy, że korzystanie z parkingu jest obowiązkowe oraz

JEST CAŁKOWITY ZAKAZ STAWIANIA SAMOCHODÓW WKOŁO PLACU ZABAW, PRZY SWOJEJ DZIAŁCE ORAZ PRZY ŚWIETLICY.

Inwestycja była wykonana między innymi po to, aby uporządkować ten teren w związku z parkującymi tam samochodami.

(§ 68 pkt.7 Regulaminu ROD: Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD)