Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

15 października 2019

Nowe tablice informacyjne na bramach

Na wszystkich bramach zostały zamontowane nowe, ujednolicone tablice informacyjne.