Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

04 grudnia 2022

Niebywały sukces ogrodów przy ul. Inwalidów - w najnowszych tezach dotyczącym Studium korzystne zmiany

     W piątek, 2 grudnia 2022 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna ujawniła najważniejsze tezy zmian jakie dokonała        w projekcie studium. Dla nas najbardziej ważnym jest zmiana dotycząca ogrodów działkowych przy ul. Inwalidów. Od kilkunastu lat w kolejnych Studiach obszar ten miał stanowić rezerwę Miasta na obszary zabudowy jedno                           i wielorodzinnej. Tak samo stało się w najnowszym ogłoszonym projekcie z 2019 r. 

     Po wielu protestach nie tylko ze strony działkowców, ale też ich rodzin, znajomych oraz innych mieszkańców Bydgoszczy nawet nie związanych bezpośrednio z tym obszarem udało się przekonać MPU do jakże istotnych zmian. Niewątpliwie do tak wielkiego sukcesu (z którym borykaliśmy się od kilkunastu a nawet i więcej lat) przyczyniło się Kolegium Prezesów obszaru Bydgoszcz-Wschód w którego skład wchodzi również nasz ogród ROD Makrum.  Kolegium reprezentowane jest przez Panią Prezes ROD Makrum - Agnieszkę Chudzińską oraz Pana v-ce prezesa ROD Makrum - Marcina Gąbkę (wybranego jako v-ce przewodniczącego Kolegium).

     Obszar na którym znajdują się ogrody działkowe, w najnowszym projekcie Studium został zmieniony z mieszkanówki na tereny zielone, a więc te które od początku zgłaszaliśmy. Na terenach tych docelowo i zgodnie z przeznaczeniem mogą znajdować się także ogrody działkowe takie jak nasze.

     Nasz ogród od początku bardzo aktywnie uczestniczył w staraniach dotyczących zapisów w projekcie Studium. Wystarczy nadmienić, że na ok 2500 zebranych podpisów sprzeciwu, sam ROD Makrum zebrał ich 1500.

     Dziękujemy wszystkim osobom za każdy, jakże ważny podpis a w szczególności działaczom zaangażowanym w ich zbieranie. Jak widać wspólne zjednoczenie i mowa sprzeciwu dały tak wyczekiwane efekty.

      Więcej informacji na https://metropoliabydgoska.pl/studium-uwarunkowan-bydgoszcz/