Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

13 lutego 2024

Narada prezesów w Okręgu bydgoskim PZD

Dnia 12 lutego 2024 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy odbyła się narada prezesów. Nasz ogród ROD Makrum reprezentowali: prezes Agnieszka Chudzińska oraz v-ce prezes Marcin Gąbka.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD Barbara Kokot  przedstawiła aktualności związkowe, poinformowała że w tym roku kończą się poszczególne kadencje każdego ze szczebla stowarzyszenia oraz przedstawiła zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym.

Przekazała także zapewnienia ze strony Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anny Rembowicz-Dziekciowskiej o nie planowaniu likwidacji ogrodów działkowych w Bydgoszczy i nie potrzebnej panice wśród działkowców związanej ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

V-ce prezes Okręgowego Zarządu PZD Lech Studziński przedstawił zagadnienia związane z organizacją oraz przebiegiem Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych.

Dyrektor Biura Okręgu PZD Agnieszka Bartkowska omówiła znaczenie funduszu oświaty oraz zachęcała bardzo gorąco do propagowania, szczególnie wśród nowych działkowców, szkoleń przygotowanych i finansowanych przez Okręg PZD.

Głowna księgowa Okręgu PZD Bogusława Bazali omówiła nadchodzące zmiany w rozliczaniu ogrodów, natomiast Inspektor ds. Inwestycji Okręgu PZD Paulina Sikora - zmiany dotyczące prowadzenia inwestycji w ROD.

Swoje wystąpienie miał także v-ce prezes ROD Makrum Marcin Gąbka, który szczegółowo przedstawił wszystkim zgromadzonym proces wypełnienia i składania wniosków ws. planów ogólnych Miasta Bydgoszczy przez poszczególne Zarządy ROD.