Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

15 sierpnia 2020

Naprawa dachów na pomieszczeniach gospodarczych

      Na magazynkach gospodarczych oraz rozdzielni elektrycznej została położona papa termozgrzewalna wraz z obróbką blacharską.